Amaç - Özel Ponpon Anaokulu

Amaç

our_team_2

Doğal yakınlaşmayla, sevgi ve güvenle yönlendirerek çocukların gelişimini desteklerken şu noktalara özel önem veriyoruz:
-Kendinin değerli olduğunu hissetme; canlılara, doğaya ve emeğe de değer vermeyi öğrenme
-Kendini ve karşısındakini tanımaya adım atarak doğal ilişkiler geliştirebilme
-Kendinin ve başkalarının duygularını anlama, duygularını ifade edebilme ve duygularında esneklik kazanabilme
-Problem çözebilme
-Kendi seçimlerini yapabilme
-Dinleme, anlama ve ifade etme iletişim becerilerinde gelişme
-Duyuları ile, aktif olarak, deneyerek öğrenme,
-Yaşama dair, bilgiye dair merakını besleyebilme, kendi öğrenme yollarını da keşfedebilme
-Yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanarak iç dünyasının renklerini, müziğini farklı yollarla yansıtabilme
-Çevresindeki olgulara tepki verebilme, onları dönüştürebilme, onlara yeni anlamlar yükleyebilme

 

 

Copyright 2020 © ponponanaokulu.com her hakkı saklıdır.